Globala Målen

Vi vill erbjuda ett så lokalt producerad och näringsrikt komplement till grönsaker som möjligt under hela året. För att undvika långa transportsträckor så skall våra odlingar alltid finnas så nära konsumenterna som möjligt och vår vision är att finnas runtom i hela Sverige. 
Vi strävar ständigt efter att hitta nya och hållbara metoder för att odla och paketera våra microgreens. Den 19e November 2022 stod vi på scenen på Innovatum Startup Day och kom på delad andraplats i Innovatum Startup Challenge, där vi var tre av femtio sökande som kommit till final.
 
 
bild av globalamålen